Om os

Zhejiang jiangnan composite material co.,ltd

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1988 เป็นบริษัทกลุ่มที่ผลิตทุกชนิดของป้ายชื่อกระดาษกาว ประทับใจ ใช้สําหรับเสื้อผ้าโซฟาผ้าปูที่นอนและอื่นๆลูกกลิ้งผ้าฝ้ายทําความสะอาดสํานักงานใช้ป้าย A4 ขนาดต่างๆนอกจากนี้เรายังผลิตชุดครอบคลุมหนังสือกาวในกระดาษและม้วน กลุ่ม Jiangnan ได้กลายเป็นองค์กรขนาดใหญ...
VISNINGER